Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Ondernemingen (MVO)

Naar een meer verantwoorde toekomst

Ons MVO-beleid wordt op groepsniveau gedragen bij Groupe Granjard by Robberechts. Het is samen dat we onze krachten bundelen om in de juiste richting te handelen. Hiertoe is een werkgroep opgericht. Het stelt ons in staat om te steunen op alle vakdeskundigheid die ons bedrijf telt, van productie tot commercialisering.

Al vier jaar voeren we ons MVO-beleid uit op basis van de ISO26000-richtlijn. Deze jaren hebben ons de nodige afstand gegeven om onze reeds genomen acties te bestuderen en te analyseren. We zetten ons werk voort met een nieuwe routekaart die zich richt op 4 belangrijke assen:

    • Menselijk kapitaal via Kwaliteit van Werk en Levensloop in het bedrijf
    • Milieu via de levenscyclus van het product en ecologisch ontwerp.
    • Verantwoorde aankopen door middel van dialoog en analyse van volwassenheidsniveaus.
    • Lokale ontwikkeling via ondersteuning van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid en cultuur.

In een wereld waar natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden en behoeften blijven groeien, worden we geconfronteerd met een ecologische en maatschappelijke verplichting: toegang tot essentiële diensten voor iedereen garanderen, in een context van klimaat- en geopolitieke uitdagingen.

Naar een rechtvaardiger toekomst

Geleid door onze ethische code voeren we een voortdurende dialoog met onze belanghebbenden. Dit stelt ons in staat om te profiteren van verschillende perspectieven en onze aanpak voortdurend te verfijnen, om een werkelijk deugdelijk aanbod te bieden. Een aanbod dat niet alleen ten goede komt aan onze klanten, maar ook aan onze planeet en de rechten van de mens. Omdat in het hart van ons vak, verder dan onze textiel knowhow, een onwankelbaar engagement ligt: handelen voor een betere wereld.

Prestatie en verantwoordelijkheid combineren

Bij GRANJARD SAS zijn we ons diepgaand bewust van deze uitdagingen. Het is om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden dat we onze strategie hebben gericht op een totaal engagement op het gebied van maatschappelijke en milieukundige verantwoordelijkheid.

Onze ambitie beperkt zich niet tot ons financieel succes. Het past in een alomvattende visie op duurzame ontwikkeling, gericht op het creëren van waarde op sociaal, maatschappelijk en milieugebied. Deze aanpak steunt op het engagement van onze medewerkers, die hand in hand werken via toegewijde werkgroepen om oplossingen op maat te ontwerpen en uit te voeren op onze schaal.

Wil je meer weten over ons engagement?

Wie zijn wij?

Heeft u aanvullende informatie nodig?

Bekijk al onze collecties en download onze technische fiches

Neem contact met ons op voor meer informatie

Bekijk al onze collecties en download onze technische fiches

Neem contact met ons op voor meer informatie